05 apr 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Aanpassing van de wet over de steunverlening door de OCMW's inzake psy
chiatrische instellingen