01 mrt 2012 18:51

Aanpassing van een aantal bepalingen voor het gebruik van de SIS-kaart

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal bepalingen over het gebruik van de SIS-kaart aanpast aan andere wetten en koninklijke besluiten.

Het gaat om technische aanpassingen op het vlak van het gebruik van de SIS-kaart, het statuut van de rechthebbenden, de gewaarborgde terugbetaling voor zorgverleners en de wijziging van de benaming Toezichtscomité in Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.