27 okt 1995 15:00

Aanpassing van het Belgisch octrooirecht aan de internationale bepalin
gen van de Wereldhandelsorgansiatie (WHO)