25 jan 2019 16:44

Aanpassing van het mandaat en de benaming van de Multidisciplinaire Hormonencel

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanpassing van de benaming en het mandaat van de Multidisciplinaire Hormonencel (MHC).

De benaming van Multidisciplinaire Hormonencel wordt omgevormd naar het Pharma- and Foodcrime Platform.

Het mandaat van het Pharma- and Foodcrime Platform wordt als volgt omschreven:

  • bijdragen tot het bepalen van terreinacties tegen personen en organisaties die zich inlaten met het illegaal en in georganiseerd verband verhandelen van stoffen met hormonale, antihormonale, anabole, beta-adrenergische, anti-infectueuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire werking en bijdragen tot het opstellen van een adequate planning van deze terreinacties
  • bijdragen tot het bepalen van terreinacties tegen personen en organisaties die zich inlaten met de illegale handel van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
  • bijdragen tot het bepalen van terreinacties tegen personen en organisaties die zich inlaten met het gebruik van illegale handelswijzen bij de vetmesting van vee en de illegale productie van voedingsmiddelen
  • bijdragen tot het bepalen van terreinacties tegen personen en organisaties die zich inlaten met illegale handel of verspreiding van verboden stoffen en methodes zoals voorzien in de dopingdecreten
  • verzekeren van een signaal-, advies- en informatiefunctie ten behoeve van de hoofdcoördinator van het bevoegde expertisenetwerk van het college van procureurs-generaal, de bevoegde politiek verantwoordelijken, de bestaande overlegstructuren (ICVV) en betrokken federale en deelstatelijke administraties
  • ontwikkelen van materiedeskundigheid in de betrokken domeinen
  • zich belasten met onderzoeken op vraag van de politiediensten, de gerechtelijke overheden en de hoofdcoördinator van het bevoegde expertisenetwerk van het college van procureursgeneraal, en advies geven ter ondersteuning
  • melden van bedreigingen en incidenten gekoppeld aan de aangewezen veiligheidsmaatregelen