Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken