29 aug 2020 10:35

Vastlegging van het maximum aantal inrichters van weddenschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van het maximum aantal inrichters van weddenschappen goed.

Het ontwerp legt het maximum aantal inrichters van weddenschappen vast op 34 (F1-licenties) voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2022.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit van 22 december 2020 betreffende het maximum aantal inrichters van weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting