18 jul 2020 09:27

Regie der Gebouwen: drie dossiers

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met drie dossiers.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • het in erfpacht geven aan de American Battle Monuments Commission van de zone met het gedenkteken van het Memorial du Mardasson in Bastenaken
  • het in erfpacht geven aan de provincie Henegouwen van de voormalige site van de civiele veiligheid in Ghlin om er een multidisciplinair opleidings- en trainingscentrum voor politie- en  veilligheidsfuncties te realiseren dat ook door de federale politie zal worden gebruikt
  • de verlenging van de huurovereenkomst van een gebouw in Verviers (rue Fernand Houget 6) voor de directie Verviers van de dienst Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg