18 sep 2020 19:00

Aanpassing van het toepassingsgebied van de informaticasystemen J-box en e-Deposit van Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het toepassingsgebied van de informaticasystemen J-box en e-Deposit van Justitie aanpast aan de evolutie van het praktische gebruik ervan.

Concreet gaat het om de volgende wijzigingen:

  • de tijdelijke maatregel als gevolg van COVID-19, die de indiening van verzoekschriften en inleidende akten bij de rechtbank via het e-Deposit-platform legaliseert, blijft van kracht in het uitvoeringsbesluit na de technische aanpassingen van het platform
  • voor het gebruik van het J-box-netwerk wordt het toepassingsgebied van artikel 32ter uitgebreid tot de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en tot het intern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek