18 jul 2020 09:27

Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit over de gerechtskosten in strafzaken goed.

Het ontwerp beoogt het herstel van artikel 91 van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, dat werd opgeheven bij het koninklijk besluit van 15 december 2019. Het besluit is op 1 januari 2020 in werking getreden.

Het ontwerp van koninklijk besluit betreft een technische rechtzetting.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd