18 sep 2020 19:00

Harmonisering van de statuten van de Veiligheid van de Staat - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, in tweede lezing,  een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten van de Veiligheid van de Staat harmoniseert door een basisbeschermingstoelage en een inlichtingentoelage in te voeren.

Het ontwerp zet een eerste stap in de interne hervormingen binnen de Veiligheid van de Staat (VSSE). Een voorwaarde voor de uitvoering van deze hervormingen is namelijk een harmonisatie van statuten binnen de dienst.

Het ontwerp werd onderworpen aan syndicale onderhandelingen en ging voor advies naar de Raad van State. Het mag nu ter ondertekening voorgelegd worden aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 betreffende de harmonisatie van de statuten binnen de VSSE via de invoering van een basisbeschermingstoelage en een inlichtingentoelage