07 jul 2023 16:46

Aanpassing van het masterplan humane detentie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met een voorstel tot wijziging van het masterplan humane detentie.

De wijzigingen in het voorstel omvatten:

  • de afbraak van de toren van Lantin en de vervanging ervan door 312 plaatsen via een DBFM-opdracht op het terrein van Paifve naast het reeds voorziene Forensisch Psychiatrisch Centrum
  • om synergiën op organisationeel vlak te creëren (via de bouw van bepaalde ruimten zoals de parkeerplaats, de wasruimte, een gecentraliseerd verwarmingssysteem enz. en niet wat betreft de behandeling van geïnterneerden of het toezicht op gevangenen) tussen de twee projecten waarbij ervoor wordt gezorgd dat deze twee projecten strikt van elkaar gescheiden blijven, die van de Penitentiaire Inrichting met 312 plaatsen via DBFM-contract en die van het Forensisch Psychiatrisch Centrum voor 250 plaatsen via DBFMO-contract, beiden voorzien op hetzelfde terrein in Paifve
  • het behoud van 134 plaatsen van de site van Namen naar aanleiding van de reeds uitgevoerde renovaties plus een saldo van 71 plaatsen ten opzichte van de te renoveren Inrichting tot bescherming van de maatschappij (IBM) van 205 plaatsen
  • de afbraak van de site van de IBM van Paifve na de opening van het FPC, die niet meer beantwoordt aan de behoeften en actuele normen