13 okt 2006 17:00

Aanpassing van het weekendtarief voor elektriciteit

Ministerraad keurt de invoering van het nachttarief tijdens het weekend goed

Ministerraad keurt de invoering van het nachttarief tijdens het weekend goed

Vandaag keurde de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit van Minister van Energie Marc Verwilghen goed over de invoering van het nachttarief tijdens het weekend. Tot op heden was het nachttarief elke dag uitsluitend van toepassing 's nachts (een aansluitende periode van 9 uren). Door dit KB zal nu vanaf 1 januari 2006 ook in het weekend overdag het nachttarief van toepassing zijn (vrijdag 24 uur - zondag 24 uur). Voor wie geldt de maatregel: enkel voor de eindverbruiker (huisgezinnen, kmo's, zelfstandigen) die beschikken over een tweevoudige uurteller. Vandaag beschikt 1/3 van de Belgische gezinnen over een tweevoudige uurteller. Welke zijn de voordelen van de maatregel: 1 De gezinnen, kmo's en zelfstandigen (bakkers, beenhouwers, wassalons ...) gaan evenwel niet meer verbruiken (dus geen toename in energieverbruik) maar krijgen wel de mogelijkheid om het tijdstip waarop zij hun energie verbruiken tegen een goedkoper tarief ('s nachts in de week) te verschuiven naar het weekend. Vandaag bedraagt het verbruik tijdens het weekend ongeveer 2/7 van het jaarverbruik van een doorsnee huisgezin. Daarvan wordt tijdens de daguren ongeveer 20% geconsumeerd. Met een verschuiving naar een hoger verbruik tijdens de daguren in het weekend in plaats van tijdens de nacht in de week, levert dit voor een doorsnee gezin een besparing op van 50 à 62 euro (verschuiving van 5% verbruik naar het WE) op jaarbasis tot zelfs 75 euro indien een verschuiving van 10% verbruik naar het weekend gebeurt. Bijgevolg, leidt dit tot een betere beheersing van de energiefactuur door de consument. 2 Deze maatregel biedt ook het grote voordeel van een vlakker afnameprofiel van het elektriciteitsverbruik waardoor de elektriciteitscentrales piekmomenten in verbruik beter kunnen opvangen. Dit biedt een betere beheersing van het netevenwicht, elektriciteitscentrales kunnen beter worden ingezet, en leidt dus tot een gunstig effect op de continuïteit, de regelmaat en de kwaliteit van de elektriciteitsleveringen.