13 okt 2006 17:00

Ministerraad van 13 oktober 2006

De ministerraad vergaderde op vrijdag 13 oktober 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 13 oktober 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.