13 okt 2006 17:00

Raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

De ministerraad stemde in met het voorstel van Minister van Gelijke Kansen Christian Dupont om 4 leden van de raad van bestuur van het Intituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen te benoemen. (Wijziging KB 24 maart 2003) Mevrouw Vera Claes wordt benoemd als effectief lid met stemrecht. Ze vervangt mevrouw Denise Vervoort, van wie ze het mandaat voleindigt. Worden benoemd als plaatsvervangend lid met stemrecht: - de heer Achmed Koç die de heer Wilfried De Tandt vervangt en van wie hij het mandaat voleindigt, - mevrouw Liesbet Van Eekhaut die mevrouw Isabel Haest vervangt en van wie ze het mandaat voleindigt. Mevrouw Vera Claes wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur ter vervanging van mevrouw Marianne Vergeyle.