13 okt 2006 17:00

Europese coöperatieve vennootschap

Nieuw statuut voor de Europese coöperatieve vennootschap

Nieuw statuut voor de Europese coöperatieve vennootschap

De ministerraad voerde in de Belgische wetgeving een nieuw soort handelsvennootschap in: de Europese coöperatieve vennootschap. Hij zet hiermee een Europese verordening in Belgisch recht om. (1435/2003, EU Ministerraad van 22 juli 2003) Met de oprichting van de vennootschap komt men voornamelijk tegemoet aan de vraag van de sociale economie om over een gelijkwaardig instrument te beschikken als de Europese naamloze vennootschap. Coöperaties zijn samenwerkingsverbanden van personen of juridische organen die verschillende bedrijfsprincipes hanteren dan andere economische organisaties. Zo zijn ze onder meer gebaseerd op het beginsel van democratische structuur en controle en verdelen ze het nettoresultaat van het boekjaar op billijke grondslag. De individuele persoon heeft voorrang op het kapitaal: dat komt tot uiting in de toetredings-, uittredings- en uitsluitingsvoorwaarden van de leden. Er geldt het enkelvoudig persoonsgebonden stemrecht en de leden kunnen geen aanspraak doen gelden op de activa van de coöperatie. Coöperaties hebben een maatschappelijk kapitaal en hun leden kunnen personen of ondernemingen zijn. Met de nieuwe Europese Coöperatieve vennootschapsvorm beschikken coöperaties nu over passende juridische instrumenten om hun activiteiten over de grenzen heen te ontwikkelen. De coöperatie is een samenwerkingsverband dat in alle lidstaten is erkend. Dankzij dit nieuwe statuut kunnen de vennootschappen van verschillende lidstaten op eenvoudige wijze en goedkoop hun samenwerking en integratie organiseren. Ze kunnen ook makkelijker herstructureren doordat het statuut grensoverschrijdende fusies van vennootschappen en verplaatsingen van de zetel binnen de communautaire ruimte toelaat. Voor beide verrichtingen bestond er geen duidelijk juridisch kader waarmee men alle belangen kon verdedigen. Door verschillende nationale kaders door een enkele juridische structuur te vervangen vermijdt de coöperatie ook nutteloze kosten. De officiële afkorting van de vennootschapsvorm is SCE. Dat staat voor het Latijn Societas Cooperativa Europaea. Het ontwerp van Koninklijk besluit houdende tenuitvoerlegging van verordening (EG) nr 1453/2003 van de raad van 22 juli 2003 betreffende het statuut van de Europese coöperatieve vennootschap is een voorstel van Minister van Justitie Laurette Onkelinx en Minister van Economie Marc Verwilghen.