13 okt 2006 17:00

Kosteloze borgtocht

Betere bescherming van de borgsteller

Betere bescherming van de borgsteller

De ministerraad keurde in tweede lezing het voorontwerp van wet over de kosteloze borgtocht goed. Het voorontwerp dat een voorstel is van Minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche en Minister van Justitie Laurette Onkelinx is aan het advies van de Raad van State aangepast. Heel wat mensen stellen zich borg voor familieleden of vrienden zonder goed de financiële gevolgen in te schatten. Zo is het vandaag mogelijk zich onbeperkt in tijd of bedrag borg te stellen. Bovendien zijn borgstellers vaak niet goed op de hoogte van wat hen te wachten staat en zijn ze niet steeds voldoende geïnformeerd over de te betalen schuld. Om hen beter te beschermen en te informeren legde de ministerraad een aantal principes in een voorontwerp van wet vast. Zo zal men voortaan steeds een schriftelijke overeenkomst moeten sluiten waarin men een aantal voorwaarden duidelijk op papier moet vermelden. Zo moet het bedrag van de borgtocht voortaan beperkt worden door de maximumschuld op papier vast te leggen. Naast het bedrag van de borg, moet ook de duur van de overeenkomst beperkt worden. In de overeenkomst moet duidelijk worden vermeld hoe lang de borg duurt. Verder worden de zaken in geval van overlijden van de borgsteller ook beter geregeld. De erfgenamen van een borg kunnen enkel voor hun erfdeel door de schuldeiser worden aangesproken. Ten slotte moet iemand die zich borg stelt tijdens de duur van de borgtocht ook alle nodige informatie krijgen over de schuld. Daarom moet de schuldeiser voortaan alle informatie over de evolutie van de schuld aan de borgsteller overmaken. Wanneer de schuldenaar bijvoorbeeld wordt aangemaand tot betalen moet de borgsteller hiervan worden verwittigd, zodat hij weet dat er zich problemen kunnen voordoen.