13 okt 2006 17:00

Zetelbeleid

Goedkeuring van het zetelbeleid

Goedkeuring van het zetelbeleid

De ministeraad erkende de betekenis voor België van de aanwezigheid van zetels en vertegenwoordigingen van talrijke internationale organisaties op zijn grondgebied en ging akkoord met het actief en strategisch zetelbeleid dat Eerste Minister Guy Verhofstadt en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht voorstelden. Het zetelbeleid is het actief en strategisch beleid dat betrekking heeft op het onthaal van internationale gouvernementele organisaties die hun zetel of een vertegenwoordiging hebben in België. Met dit beleid streeft de regering het behoud en de bevordering na van de vooraanstaande positie op wereldvlak van België als vestigingplaats voor internationale organisaties. Ruim 30 internationale organisaties hebben een zetel of verbindingsbureau in België. Meer dan 30.000 internationale ambtenaren en hun families zijn hier gevestigd. Het beleid bestaat uit twee grote onderdelen. In de eerste plaats is er de naleving door België, als gastland, van zijn internationaal-rechterlijke verplichtingen tegenover de internationale organisaties op zijn grondgebied, met name de toekenning van voorrechten en immuniteiten. Het eigenlijke onthaal vormt het tweede deel. Dat omvat het geheel van acties die België aantrekkelijker kunnen maken als vestigingsplaats voor internationale organisaties. Zo is het belangrijk dat die kunnen beschikken over gebouwen en kantoorruimte aan goede voorwaarden. Ook de dienstverlening aan het personeel met duidelijke informatie over het gastland en assistentie bij administratieve procedures is belangrijk. Daarnaast vormen de informatie over veiligheid aan het personeel en de beveiliging van de organisaties belangrijke aspecten van het beleid. Ten slotte dragen ook een vlotte bereikbaarheid, de beheersing van verkeersproblemen en de kwaliteit van leef- en werkomgeving bij tot een positief imago van het gastland.