13 okt 2006 17:00

Federale politie

Samenstelling van de selectiecommissie voor de mandaten van directeur bij de Federale politie

Samenstelling van de selectiecommissie voor de mandaten van directeur bij de Federale politie

De ministerraad legde de samenstelling vast van de selectiecommissie voor de directeurs bij de Federale politie. De selectiecommissie bestaat uit: - een voorzitter: de commissaris-generaal of de directeur-generaal of hun afgevaardigde mandaathouder, - twee bijzitters: de inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie (of de adjunct-inspecteur-generaal die hij aanwijst) en de directeur-generaal van een andere algemene directie van de federale politie of zijn afgevaardigde mandaathouder. Het ontwerp van koninklijk besluit is een voorstel van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.