13 okt 2006 17:00

Gewijzigd aanslagstelsel voor inkomens van onderzoekers

Bepaalde inkomens van onderzoekers voortaan belast aan 33%

Bepaalde inkomens van onderzoekers voortaan belast aan 33%

De ministerraad besliste op voorstel van Minister van Financiën Didier Reynders om bepaalde inkomens van onderzoekers aan 33% te belasten. De ministerraad wil zo de braindrain van hooggekwalificeerde onderzoekers uit België tegengaan. De valorisatie van academische onderzoeksresultaten wordt immers steeds belangrijker voor de maatschappij en voor de vernieuwing van de Belgische economie. Daarom geeft de regering aan onderzoekers die aan een openbare academische instelling verbonden zijn, een incentive om mee te werken aan de exploitatie van hun onderzoeksresultaten. Die incentive kadert in de beslissing van de ministerraad van 22 maart 2006 om een aanvullende fiscale stimulans voor wetenschappelijk personeel in te voeren en bestaat uit een afzonderlijk belastingtarief voor bepaalde inkomsten. Het gaat om de inkomsten die universiteiten, hogescholen en erkende openbare wetenschappelijke instellingen aan onderzoekers afstaan voor het exploiteren van resultaten van onderzoeken waaraan ze deelnamen. Die krijgen de kwalificatie 'divers inkomen' en worden belast aan een afzonderlijk tarief van 33%. De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelasting 1992 inzake het aanslagstelsel van bepaalde vergoedingen betaald of toegekend aan onderzoekers en legt het voor advies aan de Raad van State voor.