13 okt 2006 17:00

Toeristische centra

Objectieve criteria voor toeristische centra

Objectieve criteria voor toeristische centra

De ministerraad stelde op voorstel van Minister van Werk en Informatisering Peter Vanvelthoven duidelijke criteria op waaraan toeristische centra in de toekomst moeten voldoen. Toeristische centra kunnen van het verbod op zondagswerk afwijken. Winkels in die gemeenten mogen uitzonderlijk 40 à 41 zondagen per jaar personeel tewerkstellen. Uiteraard blijven voor de werknemers de bijzondere arbeidsvoorwaarden met betrekking tot zondagswerk onverminderd gelden. In het verleden werd een zeer vage definitie gebruikt om een gemeente als toeristisch centrum te erkennen. De bevoegde minister kon vroeger naar eigen goeddunken centra erkennen. Minister Vanvelthoven stelt paal en perk aan deze situatie. Met het nieuwe KB kunnen enkel echt toeristische gebieden erkend worden. De erkenning voor toeristische centra is dus objectiever geworden: 1. Voortaan bestaan er duidelijk omschreven, objectieve criteria voor het erkennen van gemeenten als toeristisch centrum: - Het is gedaan met het natte vingerwerk: Met deze criteria worden enkel nog echt toeristische gemeenten erkend als toeristisch centrum. Willekeur bij het toewijzen van erkenningen van toeristische centra is dus voorgoed verleden tijd. Om erkend te worden moet een gemeente, of een deel ervan, voldoen aan acht voorwaarden. Er moet een toeristische bezienswaardigheid zijn die effectief toeristen aantrekt. Nieuw is dat er niet enkel rekening wordt gehouden met verblijfs- maar ook met dagtoeristen. Voor de eerste groep geldt het aantal overnachtingen als criterium, voor dagtoeristen is dat het aantal horecazaken. - Maar let wel: horeca is géén toerisme. - Funshopping is evenmin een criterium! Het blijft noodzakelijk dat de gemeente een toeristische attractie heeft die minstens 5000 bezoekers per jaar lokt. Badplaatsen genieten, zoals vroeger, automatisch erkenning als toeristisch centrum. 2. De procedure voor erkenning is sterk vereenvoudigd en verkort. Ook hier werken we aan een efficiëntere overheid. 3. De erkenning wordt niet meer voor onbepaalde duur toegekend. Toeristische centra worden erkend voor een periode van vier jaar. Deze erkenning kan uiteraard verlengd worden op voorwaarde dat op dat ogenblik nog steeds voldaan wordt aan de acht criteria. Dat betekent ook dat gemeenten die vandaag een erkenning hebben op grond van de oude regelgeving eveneens een nieuwe aanvraag moeten indienen die getoetst wordt aan de nieuwe criteria. Voor hen wordt wel in een overgangsperiode van vier jaar voorzien (eventueel verlengbaar doch enkel voor de kleine gemeenten) met nog eens vier jaar.