13 okt 2006 17:00

Vrijstelling van werkgeversbijdragen voor wetenschappelijk onderzoek

Vrijstelling van werkgeversbijdragen voor werkgevers die bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek aanwerven van 2004 tot 2006 verlengd

Vrijstelling van werkgeversbijdragen voor werkgevers die bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek aanwerven van 2004 tot 2006 verlengd

Werkgevers die bijkomend personeel aanwerven voor personeel dat wetenschappelijk onderzoek verricht komen van 2004 tot 2006 in aanmerking voor de verlenging van de vrijstelling van werkgeversbijdragen. Dat besliste de ministerraad op voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Een van de voorwaarden waaraan de werkgevers moeten voldoen om recht te hebben op de vrijstelling is dat ze overeenkomsten sluiten met de Minister van Sociale Zaken of de Minister van Wetenschapsbeleid. Die overeenkomsten hebben een maximum duur van twee jaar, maar kunnen bij een koninklijk besluit worden verlengd. De laatste verlenging was tot 31 december 2003. De ministerraad verlengt nu de vrijstelling van werkgeversbijdragen van 2004 tot 2006. Om het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen, besliste de ministerraad op 14 juli 2006 de uiterste geldigheidsdatum en de mogelijkheid om de overeenkomsten te verlengen, af te schaffen. Vanaf 1 januari 2007 kan men de overeenkomsten verlengen zonder tijdsbeperking. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.