13 okt 2006 17:00

Raadgevend comité voor bio-ethiek

Benoeming van de leden van het Raadgevend comité voor bio-ethiek

Benoeming van de leden van het Raadgevend comité voor bio-ethiek

De ministerraad besliste mevrouw Nathalie Massager te benoemen als plaatsvervangend lid voor mevrouw Marie-Geneviève Pinsart. Ze vervangt de heer Guy Lebeer. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte legde het ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voor tot wijziging van koninklijk besluit van 1 oktober 2004 houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.