19 apr 2013 18:11

Aanpassing van pensioenen voor werknemers aan de welvaart

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de pensioenen voor werknemers aan de welvaart aanpast. De aanpassing volgt grotendeels het advies van de sociale partners.

 • Het bedrag van de eerste inkomensgrens voor de berekening van het pensioen van werknemers wordt vanaf 1 januari 2013 met 2% verhoogd.
 • Het minimumrecht per loopbaanjaar wordt vanaf 1 september 2013 met 1,25% verhoogd.
 • Alle gewaarborgde minimumpensioenen worden vanaf  1 september 2013 met 1,25% verhoogd.
 • Voor het klein gewaarborgd minimumpensioen is er vanaf 1 januari 2014 een bijkomende verhoging met 2,51% (gezinsbedrag) en 0,80% (bedrag alleenstaande en overlevingspensioen)
 • Het vakantiegeld en de aanvullende toeslag worden verhoogd:
  • met 5% vanaf 1 mei 2013
  • met 3,43% vanaf 1 mei 2014
  • de gerechtigden op een uitkering als werknemer die lager is dan het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeldgenieten  in mei 2014 een globale verhoging met 8,6%
 • De pensioenen van vijf jaar oud worden op 1 september 2013 en 1 september 2014 met 2% verhoogd.
   

ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden