19 apr 2013 18:56

Ministerraad van 19 april 2013

De ministerraad vergaderde op vrijdag 19 april 2013 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Tijdens de persconferentie kondigde eerste minister Elio Di Rupo aan dat de ministerraad het federale preventieprogramma van gewelddadige radicalisering heeft aangenomen dat minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft opgesteld. Minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle hebben de maatregelen voorgesteld die de regering heeft genomen om de pensioenen te verhogen en aan de welvaart aan te passen. Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude John Crombez heeft een akkoord  tussen België en Liechtenstein ondertekend over de uitwisseling van inlichtingen inzake belastingsaangelegenheden.  

Voortaan kunt u de persconferenties rechtstreeks via streaming volgen of bekijken op het youtube kanaal van eerste minister Elio Di Rupo.  

De ministerraad nam de volgende beslissingen: