18 apr 2013 20:27

Deontologische code voor psychologen ingevoerd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een voorontwerp van wet goed dat de erkende psychologen een deontoligsche code oplegt. De deontologische code draagt bij tot betere kwaliteitsgaranties en de verdere professionalisering van het beroep.

De opmaak van een deontologische code voor de houders van de beroepstitel psycholoog wordt ingeschreven in wet van 8 november 1993, die de titel van psycholoog beschermt. De code zal worden ingevoerd met een koninklijk besluit op voorstel van de Psychologencommissie. Een Tuchtraad en een Raad van Beroep zullen deontologische sancties van waarschuwing, schorsing of schrapping kunnen opleggen. De code zal voornamelijk algemeen aanvaarde principes bevatten.