18 apr 2013 20:04

Wetenschappelijk en technologisch programma van Defensie 2013

De ministerraad geeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem de toestemming om het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma 2013 van Defensie uit te voeren.

De 80 onderzoeken van het onderzoeksprogramma 2013 kaderen in de prioritaire strategische doelstellingen:

  • optimalisering van het academisch onderwijs in de Koninklijk militaire school
  • ondersteuning van de operaties
  • onderbouwing van beleidsbeslissingen

Het programma wordt uitgevoerd in verschillende onderzoekscentra van Defensie in samenwerking met de universitaire instellingen en binnen- en buitenlandse onderzoekscentra.