19 apr 2013 15:49

Goedkeuring van Optifed-projecten

De ministerraad keurt vier projecten van het Optifed-programma goed. Optifed heeft als doel duurzame besparingen te verwezenlijken en de werking van de federale overheid te verbeteren door te zorgen voor een intensere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.

Het gaat omvolgende projecten:

  • De oprichting van een centrale onderhoudsfunctie bij de FOD Personeel en Organisatie waarvoor waarvoor het huidige schoonmaakpersoneel stapsgewijs en op korte termijn wordt overgebracht.
  • De aanschaf en het gebruik van een commerciële navigatiesoftware/ straatnaam data en een haalbaarheidsstudie voor de creatie van een gecoördineerde geolocatiedienst voor de federale overheid.
  • Het ontwerp van een federaal governance model voor gegevensbeheer met als doel de gecoördineerde, gecentraliseerde en gedeelde aanpak van gegevensbeheer.
  • De aansluiting van de directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie op de e-PV-toepassing, om elektronische processen-verbaal op te stellen en in de gegevensbank op te slaan, zodat ze zich beter kan toeleggen op haar kerntaken en de gegevens kunnen worden gedeeld.