18 apr 2013 20:36

Optifed: verdeling van begrotingsenveloppe binnen de FOD Justitie

De ministerraad beslist naar aanleiding van de beslissing van het begrotingsconclaaf een begrotingsenveloppe van 10 miljoen euro te herverdelen. Optifed heeft als doel duurzame besparingen te verwezenlijken en de werking van de federale overheid te verbeteren door te zorgen voor een intensere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.

koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het  dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgische aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD’s en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen