17 apr 2013 12:24

Uitoefening van het beroep van landmeter-expert door een rechtspersoon - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het beroep van landmeter-expert toelaat tot de vennootschapsvorm. Het voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle voert het KMO-plan uit.

Voortaan kunnen landmeter-experten hun beroep uitoefenen onder de vennootschapsvorm. Dat betekent dat de aansprakelijkheid die gepaard gaat met de uitoefening van het beroep gedragen wordt door een rechtspersoon en niet langer door de natuurlijke persoon.

De vennootschap moet aan strenge normen voldoen op het vlak van de samenstelling. Daarnaast blijven ook de regelgevingen van de ordes en beroepsinstituten van toepassing. Het voorontwerp van wet is aangepast aan het advies van de Raad van State.