19 apr 2013 17:51

Overeenkomst met India voor het verrichten van betaalde werkzaamheden door de echtgenoten van het diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en India voor het verrichten van betaalde werkzaamheden door de echtgenoten van het diplomatieke en consulaire personeel, gesloten door uitwisseling van nota’s*.

De overeenkomst vergemakkelijkt het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) door de echtgeno(o)t(e) van de personeelsleden van de Indiase diplomatieke zendingen en consulaire posten in België en omgekeerd, van Belgen aangesteld in India.

* New Delhi, 8 augustus 2012