18 apr 2013 19:58

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om overheidsopdrachten uit te schrijven voor:

  • een aankoop van diensten (2013-2016) voor opleidingsuren op een  Full Flight Simulator (FFS) voor de bemanning van de  NH90 NATO Tactical Transport Helicopter (TTH)
  • een bestelling van 395 valschermen voor de paracommando's via het NATO Support Agency
  • de aankoop van diensten voor de certificering van de satelietterminals Wideband Global Satellite System (WGS).
  • een meerjarig contract voor de levering van diensten voor langeafstandsluchtvaarttransport voor 1500 uren per jaar