19 apr 2013 17:21

Maritieme Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)*. 

De Conventie is van aanzienlijk belang. Ze bevordert fatsoenlijke leef- en arbeidsomstandigheden voor zeelui en loyalere concurrentievoorwaarden op internationaal niveau. Daarnaast stelt ze billijke, minimale maar toch gedetailleerde, uniforme en dwingende regels op voor heel de maritieme sector. 

De conventie is de vierde pijler geworden van de internationale reglementering van de sector en vult de fundamentele conventies van de Internationale Maritieme Organisatie aan. Ze in één tekst het geheel van de normen die vastgesteld zijn in een zestigtal conventies en aanbevelingen over de maritieme arbeid aangenomen door de IAO sinds 1920. Ze consolideert aldus het internationaal recht in een ware arbeidscode van de wereld voor het maritieme transport. Door het geheel van de arbeids- en levensomstandigheden aan boord, de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op het werk te behandelen, samen met de sociale zekerheid, maakt de conventie het voortaan mogelijk om de arbeidsomstandigheden  in de doelstellingen van de inspecties van de schepen op te nemen. De conventie stelt immers de verplichtingen van de reder vast en de controle door de staat van de vlag, de staat van de haven en de staat die de werknemers verstrekt. De uitvoering van de conventie vereist van de staten van de vlag dat ze een efficiënt systeem invoeren in dit kader gebaseerd op een mechanisme van certificaten en periodieke inspecties.
De conventie treedt in werking op 20 augustus 2013 voor de staten die ze hebben bekrachtigd (meer dan 30 landen). Onder deze staten zijn er verscheidene staten die goedkope vlaggen afleveren met laksere inspectie- en controlestelsels. De goedkope vlaggen vormen daardoor een ernstige bedreiging voor voor het zeemansmilieu en de veiligheid van het schip en van de bemanning. De conventie treedt eveneens in werking bij de buurlanden Nederland en Luxemburg.
De Belgische wetgeving zal conform dit nieuwe internationale instrument zijn als tegelijk een ander wetsontwerp wordt aangenomen voor de controle en toepassing van de conventie die het principe zal invoeren van regelmatige inspecties en een systeem van certifiëring en verklaring van conformiteit.
De verdragen zijn een gemengde bevoegdheid. De gewesten en hemeenschappen hebben ze op hun beurt goedgekeurd.

*Genève, 23 februari 2006