18 apr 2013 17:32

Loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck in met de wijziging van het personeelsstatuut van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap  op het vlak van de loopbaanonderbreking.

De personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap hebben voortaan recht op een volledige, halftijdse of eenvijfde loopbaanonderbreking. Ook de loopbaanonderbreking in het stelsel van de landingsbanen vanaf 50 jaar wordt mogelijk. Wat de landingsbanen betreft, kent de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening slechts een uitkering vanaf 55 jaar toe, met mogelijke uitzonderingen vanaf 50 jaar. 
Voor de toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen is het voorafgaand akkoord van de federale ministerraad nodig