18 apr 2013 19:23

Verwerking van persoonsgegevens inzake consumentenkrediet

De ministerraad keurt op voostel van minister van Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 20 november 1992 over de verwerking van persoonsgegevens inzake het consumentenkrediet wijzigt.

Het gaat om technische wijzigingen die de werking van de bestanden die het consumentenkrediet registreren, gelijkschakelen met de werking van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Het ontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.