19 apr 2013 17:48

Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap

De ministerraad gaat akkord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten*.

Het gaat om een algemene overeenkomst die de bilaterale overeenkomsten tussen de lidstaten en Canada, meer bepaald de overeenkomst tussen België en Canada van 1986 vervangt. De overeenkomst heft alle bepalingen op van de bilaterale overeenkomsten die de exploitatierechten van de luchtvervoerders van de Europese unie en Canada beperkten.

* Brussel, 17 december 2009