18 apr 2013 20:39

Werkloosheidsreglementering met bedrijfstoeslag gewijzigd

De ministerraad past op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck de reglementering van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor het vliegend personeel in de luchtvaart aan.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad goedkeurt, definieert nachtarbeid uitgevoerd door vliegend personeel in de luchtvaartsector als zwaar werk. De werknemers maken hierdoor aanspraak op de twee stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag:

  • het stelsel vanaf 56 jaar met een anciënniteit van 33 jaar waarvan 20 jaar nachtwerk
  • het stelsel vanaf 58 jaar met een anciënnitiet van 35 jaar waarvan vijf jaar nachtwerk in de laatste tien jaar of 7 jaar nachtarbeid in de laatste 15 jaar.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag