18 apr 2013 20:12

Overheidsopdracht voor de Dienst Administratieve Vereenvoudiging

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel om een onderhandelingsproecedure te starten voor de verlenging van een overheidsopdracht voor de IT-ondersteuning van projecten voor administratieve vereenvoudiging van de Dienst voor administratieve vereenvoudiging.

Het contract wordt tot december 2013 verlengd in afwachting van een nieuwe overheidsopdracht die toegekend wordt in het tweede semester van 2013 na de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering van de overheidsopdrachten.