30 jun 2017 16:25

Aanpassingen aan de regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters  een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de beslissingen uitvoert die genomen zijn door de sociale partners in het kader van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018, voor wat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag betreft.

Het koninklijk besluit is als volgt gewijzigd:

  • bij nachtarbeid, zware beroepen en lange loopbanen wordt de leeftijd vanaf 2018 opgetrokken naar 59 jaar
  • bij de erkenning van onderneming in moeilijkheden of herstructurering wordt de leeftijd vanaf 2017 opgetrokken naar 56 jaar
  • bij de vrijstelling van beschikbaarheid wordt de leeftijd:
    • voor het stelsel nachtarbeid, zware beroepen en lange loopbanen vanaf 2018 op 61 jaar gebracht en vanaf 2019 op 62 jaar
    • voor de erkenningen vanaf 2017 gebracht op 61 jaar of 39 jaar beroepsverleden

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018