18 feb 2022 20:11

Aanpassingen met het oog op een genderneutrale wetgeving over de tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat terminologische wijzigingen aanbrengt in de wetgeving over de tegemoetkoming in de kostprijs voor contraceptiva.

Om elke vorm van discriminatie op basis van geslachtsverandering tegen te gaan en om transpersonen op te nemen in het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 25 jaar, en voor vrouwen met recht op verhoogde tegemoetkoming, brengt dit ontwerp van koninklijk besluit de volgende wijzigingen aan:

  • het woord “vrouwen” wordt vervangen door “rechthebbenden”
  • in de Franse tekst worden de vrouwelijke bijvoeglijke naamwoorden aangepast naar de mannelijke vorm, in overeenstemming met de bovenstaande wijziging

Deze wijzigingen zijn het gevolg van een kennisgeving van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Om daarnaast aan de Europese wetgeving te voldoen, werd ook de definitie van “aangemelde instantie” aangepast.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 25 jaar, en voor vrouwen met recht op verhoogde tegemoetkoming