23 dec 2015 16:47

Aanpassingen wetgeving Tax Shelter-stelsel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed waarbij het Tax Shelter-stelsel wordt aangepast voor audiovisuele werken. 

Het voorontwerp bevat meerdere wijzigingen aan de bestaande wetgeving van het Tax Shelter-stelsel.  Een aantal wijzigingen hebben belangrijke gevolgen, zoals:

  • vennootschappen die met een televisieomroep verbonden zijn komen in aanmerking, voor zover deze televisieomroep geen enkel voordeel haalt uit het betreffende werk
  • de uitgaven in de zes maanden voorafgaand aan de ondertekening van de raamovereenkomst worden in aanmerking genomen, mits verantwoording van die uitgaven
  • de vergoedingen voor de producers en andere kosten en commissielonen worden bepaald in hun voordeel als in aanmerking komende uitgaven, binnen de grens van 18% van de uitgaven gedaan in België
  • Tax Shelter wordt uitgereid naar de podiumkunsten

Het Tax Shelter-stelsel steunt onder andere de productie en exploitatie van audiovisuele werken, voor zover voldaan is aan bepaalde voorwaarden.

De andere wijzigingen zijn enkel bedoeld om de tekst te verbeteren of om de procedures aan te passen.

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het Tax Shelter-stelsel ten gunste van audiovisuele werken