07 mei 2004 17:00

Aanschaffing van brandstof

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een opdracht betreffende de aanschaffing van een hoeveelheid F-35 reactiemotorbrandstof, die op 84.000 m³ wordt geschat, om de behoeften te dekken van Defensie en derden gedurende het jaar 2004.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een opdracht betreffende de aanschaffing van een hoeveelheid F-35 reactiemotorbrandstof, die op 84.000 m³ wordt geschat, om de behoeften te dekken van Defensie en derden gedurende het jaar 2004.

Deze opdracht zal gegund worden via de procedure van openbare aanbesteding.