24 mei 2012 18:25

Aansluiting van interne boekhouders bij het Beroepsinstituut voor Boekhouders en Fiscalisten

Boekhouders die als loontrekkende of ambtenaar werken, kunnen binnenkort ook aansluiten bij het Beroepsinstituut voor Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en zo een titelbescherming genieten. De ministerraad keurt op initiatief van minister van Midddenstand, KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle een voorontwerp van wet goed dat de wetgeving hierover aanpast*.

Boekhouders en fiscalisten die het beroep als zelfstandige uitoefenen moeten zich aansluiten bij het BIBF. De ambtenaar of loontrekkende die het beroep uitoefent, heeft echter niet de mogelijkheid om bij het instituut aan te sluiten. Daarom legt het voorontwerp nu de beginselen vast voor de erkenning van deze zogenaamde interne boekhouders:

  • Een interne boekhouder kan vrijwillig aansluiten bij het BIBF.
  • De tuchtstraffen tussen interne en externe breroepsbeoefenaars zijn verschillend.
  • De vereisten voor de toegang tot het beroep zijn voor beide categorieën hetzelfde.
  • De interne boekhouder oefent de beroepsstage uit tijdens zijn arbeidscontract.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

*wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.