02 apr 2004 17:00

Aanstelling ICDO leden

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij het ontslag van de huidige leden en de benoeming van de nieuwe leden van de ICOD (Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling) wordt geregeld.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij het ontslag van de huidige leden en de benoeming van de nieuwe leden van de ICOD (Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling) wordt geregeld.

Sedert 1997 wordt het nuttig geacht de verschillende federale overheidsdiensten bij de werking van deze commissie te betrekken, dit om de continuïteit van het beleid en de noodzakelijke capaciteitsopbouw betreffende duurzame ontwikkeling te verzekeren. De meeste regeringsleden hebben iemand uit hun beleidscel afgevaardigd.