01 mrt 2024 17:58

Aanstelling van de adjunct-drugscommissaris

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van Fabien Gérard als adjunct-drugscommissaris van het nationaal drugscommissariaat.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.