Paul Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee