24 jun 2015 12:29

Aanstelling van de leden en van de voorzitter van de Academische Raad op het vlak van pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de aanstelling van de leden en de voorzitter van de Academische Raad op het vlak van pensioenen. 

De wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad is op 1 juni 2015 in werking getreden. De Academische Raad heeft als opdracht een onderbouwd wetenschappelijk advies uit te brengen over alle voorstellen inzake pensioenen, hetzij op eigen initiatief hetzij op verzoek van de ministers die bevoegd zijn voor pensioenen. 

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit stelt de twaalf leden aan van de Academische Raad, die gekozen werden voor hun wetenschappelijke expertise op het vlak van pensioenen, voor een mandaat van vijf jaar: 

 • de heer Jacques Boulet
 • mevrouw Bea Cantillon
 • de heer Pierre Devolder
 • de heer Jean Hindriks
 • mevrouw Ria Janvier
 • de heer Alain Jousten
 • mevrouw Françoise Masai
 • de heer Gabriel Perl
 • de heer Erik Schokkaert
 • de heer Yves Stevens
 • de heer Frank Vandenbroucke
 • mevrouw Elly Van De Velde

Het tweede ontwerp wijst de heer Frank Vandenbroucke aan als voorzitter van de Academische Raad.