24 okt 2014 00:22

Aanstelling van de regering

Naar aanleiding van de aanstelling van de regering besliste de ministerraad over een aantal aanwijzingen.

Leden van het kernkabinet:

 • Charles Michel
 • Kris Peeters
 • Jan jambon
 • Alexander De Croo
 • Didier Reynders

Regeringsleden belast met de betrekkingen met het Parlement:

 • Willy Borsus
 • Pieter De Crem

Leden van het Overlegcomité:

 • Charles Michel
 • Kris Peeters
 • Jan Jambon
 • Alexander De Croo
 • Didier Reynders
 • Willy Borsus

Leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid:

 • Charles Michel
 • Kris Peeters
 • Jan Jambon
 • Alexander De Croo
 • Didier Reynders
 • Koen Geens
 • Steven Vandeput

Leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude:

 • Charles Michel
 • Kris Peeters
 • Jan Jambon
 • Didier Reynders
 • Hervé Jamar
 • Koen Geens
 • Maggie De Block
 • Johan Van Overtveldt
 • Willy Borsus
 • Bart Tommelein
 • Elke Sleurs