20 jul 2016 18:50

Aanstelling van de voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de aanstelling van de voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. 

Mevrouw Karen Van Laethem wordt aangesteld als voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. 

Het ontwerp mag ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning.