20 jul 2016 18:51

Ministerraad van 20 juli 2016

De ministerraad vergaderde op woensdag 20 juli 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van Charles Michel.

Tijdens de persconferentie heeft minister van Buitenlandse Zaken, belast met Beliris Didier Reynders eerst en vooral de nadruk gelegd op drie maatregelen die vandaag door de ministerraad werden genomen:

  • de goedkeuring van het protocol over de financiering van de uitbreiding van het noordelijke Brusselse metronetwerk. Bovendien is de MIVB gemachtigd om overheidsopdrachtenprocedures op te starten voor de onteigening en de inbezitneming van de terreinen.
  • evaluatie van de interne werking van B-FAST. Er zal een financiële audit voor B-FAST plaatsvinden, alsook voor de middelen die door de verschillende departementen worden gebruikt. 
  • de principes en de oriëntering van de campagne voor een zetel als tijdelijk lid in de Veiligheidsraad van de VN

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken stelde de lijst met veilige landen van herkomst voor en gaf toelichting bij de toevoeging van Georgië aan deze lijst.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon kondigde aan dat de ministerraad twee voorontwerpen van wet goedkeurt over het gebruik van camera’s voor de politiediensten en bewakingscamera’s voor privégebruik, rekening houdend met de technologische evoluties. Daarnaast gaf hij ook mee dat de politie binnenkort bodycams kan gebruiken en er worden ook niet-zichtbare camera’s ingezet om onder andere terreurverdachten te volgen.

Vervolgens heeft minister van Justitie Koen Geens verschillende ontwerpen toegelicht, waaronder het laatste voorontwerp "pot-pourri V", bedoeld om snel voor meer efficiëntie te zorgen bij justitie.

Minister van Werk Kris Peeters gaf meer uitleg bij het voorontwerp van wet over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering over motorrijtuigen.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus hebben nadien het voorontwerp van wet besproken over de invoering van een aanvullend pensioen van de tweede pijler voor zelfstandigen actief als natuurlijke persoon. Minister Borsus kondigde ook de invoering aan van een overbruggingsrecht voor zelfstandigen in geval van stopzetting om economische reden, alsook een nieuw begeleidings- en activeringsmechanisme in het kader van het recht op maatschappelijke integratie (het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie).

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block kondigde de oprichting van Sciensano aan: een nieuwe wetenschappelijke instelling voor alle medische en veterinaire aspecten van de volksgezondheid. De instelling ontstaat door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) samen te brengen.

Ten slotte kondigde eerste minister Charles Michel aan dat de ministerraad het derde koninklijk besluit heeft goedgekeurd over de budgettaire provisieverdeling bedoeld om de initiatieven te dekken voor de strijd tegen terrorisme en radicalisme (zie persbericht in bijlage onderaan).

De ministerraad nam de volgende beslissingen: