20 jul 2016 18:50

Aanvullend pensioen van de tweede pijler voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen rond aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers.

Overeenkomstig het regeerakkoord zorgt dit voorontwerp voor een sociaal kader dat zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, als meewerkende echtgenoot of als zelfstandige helper toelaat om naast het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), zoals georganiseerd door de programmawet (I) van 24 december 2002, een nieuwe vorm van aanvullend pensioen op te bouwen. Deze maatregel heft het verschil in behandeling op dat nog altijd bestond tussen de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon en de zelfstandigen met een vennootschap. 

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.